CYKLA

CYKLA

CYKLA KAN DU GÖRA I PRINCIP VAR SOM HELST! FINA TURER UTGÅR FRÅN SÅVÄL STEHAG SOM STOCKAMÖLLAN OCH BILLINGE!

STEHAG

 

 

Från Stehag utgår flera olika cykelturer, varav ett par är barnvänliga. Den ena barnvänliga turen är bara några kilometer lång och leder via gång- och cykelväg ned till Ringsjöns strand. Den andra tar dig på grusvägar genom ett öppet kulturlandskap söder om Stehag. För den hågade finns den betydligt längre byarundan som passerar alla de tre byarna Stehag, Stockamöllan och Billinge.

STOCKAMÖLLAN

 

 

Gillar du både natur och kultur är den knappt 13 km långa Stockamöllanrundan något för dig! En lättsam tur som till största delen går på cykelvänliga grusvägar och där historiska monument varvas med välbevarade skånska längor, skogklädda rasbranter och betade strandängar. Det finns även möjlighet att göra flera kortare turer kring Stockamöllan.

BILLINGE

 

 

Från Billinge kyrka utgår en fin cykeltur på en dryg mil som bland annat tar dig förbi det vackra naturreservatet Billingemölla. Här startade en dansk fabrikör år 1911 upp en tråddragningsfabrik. Nu är fabriken sedan länge stängd men spåren av den syns fortfarande. För den fikasugne finns gott om fikamöjligheter i och omkring byn!

Copyright @ All Rights Reserved

Hemsidan är producerad av Belyazid C&C och Briza Natur

inom ramen för Leader-projektet VINN MittSkåne - ett projekt som syftar till landsbygdsutveckling med naturen som bas. Läs mer om EU-kommissionens satsning på landsbygdsutveckling här.