KULTUR/HISTORIA

UPPLEV KULTURHISTORIEN

FÖRUTOM GAMLA MÖLLOR OCH KVARNSTENAR FINNS HÄR MÅNGA FLERA HUNDRA ÅR GAMLA VÄLBEVARADE GÅRDAR, EN AV LUNDS STIFTS ÄLDSTA KYRKOR SAMT HEMBYGDSMUSEUM OCH INDUSTRIMUSEUM.

INDUSTRIMUSEET

 

 

Industrimuseet visar företaget Stockamöllan AB:s historia och utveckling. Stockamöllan AB var ett välkänt sågverk och snickeri som sedermera blev en modern verkstadsindustri.

GAMLEGÅRD

 

 

Hembygdsmuseet Gamlegård grundades 1918 och är ett av Skånes äldsta hembygdsmuseer med byggnader och samlingar från både

1700- och 1800-talet.

TRUMPETARBOSTÄLLET

 

 

Trumpetarbostället är en synnerligen välbevarad gård från 1200-talet som har tillhört såväl ärkebiskopar som kungar. Idag bedrivs lantbruk på gården, men förbokade grupper kan besöka den.

STEHAGS GAMLA KYRKA

 

 

I Stehags kyrkby huserar en av Lunds stifts äldsta kyrkor – byggd någon gång i mitten av 1100-talet.

HISTORIER OCH SÄGNER

_____________________________________________________________

TRON PÅ TROLL VAR FÖRR VANLIGT FÖREKOMMANDE I SÖDRA OCH MELLERSTA SVERIGE. NÅGRA AV DE MEST BERÄTTADE I DETTA OMRÅDE ÄR SÄGNERNA OM TROLLKÄRRINGEN GYA OCH TROLLGUBBEN THULE SOM HUSERADE I TRAKTERNA KRING STEHAG...

En av historierna om trollen går så här:

 

Just innan Stehags kyrka skulle invigas, lyckades få tag på en av kyrkklockorna. Trollen for iväg med klockan nerför kyrkbacken och sänkte den i det som idag kallas Klock Ila – ett sankt parti i Orrahus, nära vägen mot Höör. Bönderna sökte upp en klok gammal gubbe som hette Koholmagubben för att fråga honom till råds. Gubben sa att de skulle skaffa två rödbrokiga oxar och en stark kätting. Då skulle de kunna dra upp klockan. Men de måste vara tysta medan de höll på, förmanade gubben. Bönderna gjorde som gubben sa. När de kom till Klock Ila kunde de tydligt se klockan ligga där nere i vattnet och de började arbetet med att hala upp den. Men precis när klockan nådde vattenkanten var det en man som inte kunde hålla tyst utan sa ”Seså, nu har vi henne”. Vips, så ramlade klockan tillbaka ned i vattnet, och vattnet grumlades. Klockan, den har aldrig skådas igen.

 

 

VILL DU BLIDKA TROLLEN?

Lägg ut en slant eller något annat av värde när du passerar trollens berg!

Skulle de ändå jaga dig:

Rita ett kors på marken! Då kan de inte följa efter dig längre.

Om du ändå blir tagen:

Säg inte ditt namn och vägra äta och dricka! Då blir du släppt till slut! Eller så kan du läsa en bön eller sjunga en psalm. Guds ord sägs göra trollen så kraftlösa att de inte orkar bevaka porten ut!

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

BÄCKAMANNEN

Den ständiga närheten till vattnet gör det även lätt att föreställa sig hur historien om näcken berättades. Näcken kallades i Skåne ofta för bäckamannen och var en mycket musikalisk man. Han satt gärna vid ett vattenfall eller en kvarn och spelade, och sades kunna förtrolla människor med sin musik. Här, liksom på många andra håll, användes säkert historierna om näcken för att skrämma barnen så att de höll sig borta från vattnet.

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

GALGABACKEN

Mittemellan Stockamöllan och Billinge ligger den så kallade galgabacken. Den cyklade man minsann inte förbi efter mörkrets inbrott, eftersom det enligt den muntliga traditionen funnits en avrättningsplats här. Strax intill finns en källa dit man förr i tiden vandrade långväga ifrån för att hämta vatten eftersom det sades ge bästa kaffet.

 

Copyright @ All Rights Reserved

Hemsidan är producerad av Belyazid C&C och Briza Natur

inom ramen för Leader-projektet VINN MittSkåne - ett projekt som syftar till landsbygdsutveckling med naturen som bas. Läs mer om EU-kommissionens satsning på landsbygdsutveckling här.